เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
11 มกราคม 2566
081/2566 insert_drive_file ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนสาธารณกุศล ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี โดย : admin เปิดอ่าน :
11 มกราคม 2566
080/2566 insert_drive_file การปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย : admin เปิดอ่าน :
11 มกราคม 2566
079/2566 insert_drive_file การจัดงานวันครูชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน :
10 มกราคม 2566
078/2566 insert_drive_file ขอประชาสมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน โดย : admin เปิดอ่าน : 3
10 มกราคม 2566
077/2566 insert_drive_file การสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์-(e-5ervice) โดย : admin เปิดอ่าน : 3
10 มกราคม 2566
076/2566 insert_drive_file เผยแพร่บทความข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวม ๕ บทความ โดย : admin เปิดอ่าน : 3
10 มกราคม 2566
075/2566 insert_drive_file การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี โดย : admin เปิดอ่าน :
10 มกราคม 2566
074/2566 insert_drive_file มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน :
10 มกราคม 2566
073/2566 insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นวางและจัดทำผังเมืองร่วมร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน :
10 มกราคม 2566
070/2566 insert_drive_file ขอเสนอค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดย : admin เปิดอ่าน : 2
10 มกราคม 2566
069/2566 insert_drive_file ขอเสนอราคาค่าบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ(Cloud PBX) 1 ระบบ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
10 มกราคม 2566
068/2566 insert_drive_file ขอเสนอราคาค่าดำเนินการอุปกรณ์ติดตั้ง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดย : admin เปิดอ่าน : 2
10 มกราคม 2566
067/2566 insert_drive_file ขอเชิญสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
10 มกราคม 2566
066/2566 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการผลิตนาสะอาด โดย : admin เปิดอ่าน : 1
10 มกราคม 2566
065/2566 insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องลื่นวางและจัดทำผังเมือ.งรวมร่วมคัน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน :
10 มกราคม 2566
064/2566 insert_drive_file การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อร้นรองเซตที่ดิน โดย : admin เปิดอ่าน :
10 มกราคม 2566
063/2566 insert_drive_file ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 8 โดย : admin เปิดอ่าน :
10 มกราคม 2566
062/2566 insert_drive_file แจ้งค่าไฟฟ้า โดย : admin เปิดอ่าน :
10 มกราคม 2566
061/2566 insert_drive_file ขอเรียกเก็บเงินคู้ยืมและเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
10 มกราคม 2566
060/2566 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน : 1
101 - 120 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91