เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [26 พฤษภาคม 2566]
ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [9 พฤษภาคม 2566]
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [11 เมษายน 2566]
โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 เมษายน 2566]
การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. [21 มีนาคม 2566]
วันท้องถิ่นไทย [18 มีนาคม 2566]
โครงการเข้าค่ายเยาวชนตำบลนาป่าแซง ประจำปีงบประมาณ 2566 [1 มีนาคม 2566]
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ [27 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “24 กุมภาพันธ์ 2566 ” [24 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [21 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 159 รายการ)