เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
image ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ต่อต้านคอรัปชั่น [29 มีนาคม 2566]
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเช้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ [22 กุมภาพันธ์ 2566]
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% [10 พฤษภาคม 2565]
ต่อต้านคอร์รัปชั่น [15 มีนาคม 2565]
ต่อต้านคอร์รัปชั่น [14 มีนาคม 2565]
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [1 กุมภาพันธ์ 2565]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)