เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% [10 พฤษภาคม 2565]
แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน [8 เมษายน 2565]
ต่อต้านคอร์รัปชั่น [15 มีนาคม 2565]
ต่อต้านคอร์รัปชั่น [14 มีนาคม 2565]
การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เทศบาลตำบลนาป่าแซง [3 กุมภาพันธ์ 2565]
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [1 กุมภาพันธ์ 2565]
คำขวัญตำบลนาป่าแซง [1 ธันวาคม 2564]
โควิด19 [7 กรกฎาคม 2564]
ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1 1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ)