messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

สถิติ sitemap
วันนี้ 5
เดือนนี้5,015
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)107,502
ทั้งหมด 280,000

image ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาป่าแซง
เบอร์โทร
No Gift Policy
No Gift
เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
One Stop Service:OSS
"ThaiD" มีดีกว่าที่คิด กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ThaiD”
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
 
info ประกาศ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

E-Service

image จดหมายข่าวเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ 08/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567[6 มิถุนายน 2567]
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ 07/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567[6 มิถุนายน 2567]
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ 06/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567[6 มิถุนายน 2567]
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ 05/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567[6 มิถุนายน 2567]
 
play_arrow ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
No Gift


ต้านคอร์รัปชั่น


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


เชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ


camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ส่งมอบความสุขและคุณภาพชีวิตที่่ดีให้แก่ประชาชน พื้นที่ตำบลนาป่าแซง [11 มิถุนายน 2567]
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567[3 มิถุนายน 2567]
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพีธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล[3 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ ที่สาธารณะ ถ้ำกบ บ้านนาป่าแซง หมู่ที่ 1 [31 พฤษภาคม 2567]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ แยกตามประเภท
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.นาป่าแซง


บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
สายตรงนายกฯ
สายด่วนนายก
065-2866044
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ตำบลนาป่าแซง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
13 มิ.ย. 2567
อจ 0023.3/ว 3705
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งวดที่4 จำนวน 3เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2567)
13 มิ.ย. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว3700
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2567)
13 มิ.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/5293
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13 มิ.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว 3697
การใช้โปรแกรมเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 มิ.ย. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว439
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เข้าร่วมการอบรม
12 มิ.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว 3673
รายงานการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
12 มิ.ย. 2567
ที่ อจ 0023.5/ว 3672
แนวทางการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
12 มิ.ย. 2567
ที่ อจ 0023.6/ว 3671
การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
12 มิ.ย. 2567
ที่ อจ 0023.6/ว 3670
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่อื่นของรัฐ พ.ศ. .... ที่ออกตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง