เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง ครั้งแรก ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1