เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาววิไลวรรณ สีบุญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข
นางสาวจันสุดา วรรณโสภา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนงลักษณ์ จันทร์สว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นางสาวชนชนก จันทวี)
คนงาน ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
(นางสาวศิริพร สมน้อย)
คนงาน ปฎิบัติงานสาธารณสุข