เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 275
เดือนนี้ 12,991
เดือนที่แล้ว 25,076
ทั้งหมด 96,647

folder ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง​สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง จำนวน 3 ท่าน (เพิ่มเติม) ********************************* poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (บางส่วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
photo ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง (ส.ถ.๑/๑) และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (ผ.ถ.๑/๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
photo ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
photo ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ poll
photo รณรงค์เลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file อำเภอปทุมราชวงศาประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบุรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอปทุมราชวงศา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
photo อำเภอปทุมราชวงศาประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบุรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอปทุมราชวงศา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216 |
photo วาสารเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo กรอกข้อมูล ความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ตและการแสดงดนตรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
photo ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น