เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
4 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 1
31 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
31 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มงานราชการตำบลนาป่าแซง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 108
25 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนา ป่าแซง (เพื่อยื่นในวงเงิน ๒๕ ล้าน) กทอ.๖๔-๐๗-๐๖๖O โดยวิธีคัดเลือก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
24 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ประกาศการใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลหรือคณะกรรมการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 93
23 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 64
18 มกราคม 2565
๑๓/๒๕๖๕ insert_drive_file แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นํ้าดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 89
18 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (นํ้าลิ่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 94
6 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
29 ตุลาคม 2564
ที ๘๙๑/๒๕๖๔ insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้พนักงานจ้าง เดินทางไปราชการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 155
28 ตุลาคม 2564
ที่ ๘๘๘/๒๕๖๔ insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 149
5 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 146
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1