เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 161
เดือนนี้ 11,396
เดือนที่แล้ว 22,207
ทั้งหมด 80,721

folder แผนชุมชนหมู่บ้าน
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านวินัยดี หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านนาถาวร หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านสามแยกชมภู หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านยางเครือพัฒนา หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านคำย่านาง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านโคกพระ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file แผนชุมชนบ้านนาป่าแซง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพวรรณ ลุสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายไพวรรณ ลุสมบัติ
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น