messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาป่าแซง หมูที่ ๑ - ถนนอรุณประเสริฐ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุม ราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง