ชื่อเรื่อง : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษี สรรพสามิต) ประจำเดือนพถุษภาคม ๒๕๖๕ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : PlecVoeThu43512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้