ชื่อเรื่อง : การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ อปท.ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูล และขอบเขตของพื้นที่ชุ่มนํ้า (Wetland) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์

ชื่อไฟล์ : R7pAStdWed110822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้