ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการฝึกกอบรมหลักสูตร "จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และเตรียมการจัดทำคำขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๗"

ชื่อไฟล์ : 1PPETTXThu42355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้