เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมี นายลับ บ่อแก้ว ประธานสภาฯในการประชุม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมครบองค์ประชุม มี นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทำงาน ในพื้นที่ตำบลนาป่าแซง ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐น.
ผู้โพส : admin