Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนรา...
 ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การประกาศปรับปรุงและใช้...
 คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรั...
 ขอเชิญชม..การแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
 (หนังสือส่ง ที่ อจ 72501/112 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559) แ...
 
 
 
   
      
   
   

จากweb   จากGoogle
 
 
 
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  รายงานปิดงบประจำปี
  รายงานปิดงบประจำเดือน
  รายรับ
  รายจ่าย
  รายงานข้อมูลการ
   จัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
 
     

     
 ชื่อ : จ่าเอก บรรจง ปะตะสังค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ชื่อ : จ่าสิบโท ภิญโญ โสดาภักดฺิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ชื่อ : นายวิทยา ทวีพันธ์
ตำแหน่ง : นิติกร ชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


ชื่อ : นางรัตนากร ก้อนทอง
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


ชื่อ : นายณรงค์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน


ชื่อ : นางสาวอัศชรีพร ทองเลิศ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


ชื่อ : ว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ชื่อ : นายชานนท์ หลุ่งเป้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน


ชื่อ : นายวิชัย ทองห่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ชื่อ : นางสาวดารารัตน์ ค่าแพง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


ชื่อ : นายดัสกร สายตา
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานขับรถ)


ชื่อ : นางละมัย คำจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานจ้างทั่วไป (แม่บ้าน)


ชื่อ : นางสาวจิรารัตน์ พันโยธา
ตำแหน่ง : (พนักงานจ้างทั่วไป ช่วยงานป้องกันฯ)

[1] 2
 
     
 
Protect The King ธนาคารออมสิน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โยธาไทย
           
  หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต.      
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด